JENS & LITWAK

Firma Jens & Litwak je od roku 2011 poskytovateľom špecializovaných a inovatívnych služieb, riešení v oblasti ľudských zdrojov a podnikového poradenstva.

Našim cieľom je vyhľadávanie a vytváranie tímov naprieč rôznym oblastiam podnikania a vypĺňanie potrieb po kvalitných ľudských zdrojoch a špecifických službách.

Spájame profesionálov a talenty s firmami, projektmi, ktoré vybrané znalosti, zručnosti a skúsenosti práve potrebujú. Vďaka dlhoročným osobným skúsenostiam nášho tímu a osobného prístupu, sme agentmi a partnermi freelancerov, projektových tímov a zamestnancov nie len na Slovensku, ale aj v zahraničí.

SLUŽBY

Interim management

Spájame správnych projektových expertov s firemnými potrebami podľa definovaných požiadaviek a v dohodnutom čase.

Recruitment service

Hľadáme vám vhodnú prácu ako aj vhodných zamestnancov do vášho interného stavu.

Mentoring a Coaching

Pomáhame vám dosiahnuť špecifické osobné a profesionálne ciele prostredníctvom licencovaných coachov, trénerov a mentorov.

HR outsourcing

Prevezmeme časť alebo väčšinu vašich interných procesov na oddelení ľudských zdrojov. Tvorbu stratégie, nábor zamestnancov, optimalizácie, odmeňovací systém, rozvojové programy, administratívu a podobne.

Agent service

Sprevádzame vás počas celej vašej kariéry. Vyhľadávame a negociujeme vám prácu a projekty, zabezpečujeme poradenstvo, osobný a kariérny rozvoj, manažujeme administratívu spojenú s novými výzvami.

Executive search

Boutique Executive Search prístup zabezpečí diskrétny výber najvhodnejśích kandidátov na top manažérske, manažérske a vysoko špecializované pozície. Prostredníctvom strategického vyhľadávania, nadizajnovaním správnych kompetencií až po assessment centrum pomáhame nájsť a udržať talenty.

Recruitment process outsourcing (RPO) je najrýchlejšie rastúcou kategóriou služieb s viac ako 6 % ročným rastom.

Využitím inovatívnych riešení v oblasti ľudských zdrojov ako RPO a MSP si firmy znižujú náklady na nábor o 38%

8 mesiacov trvá v priemere kým zamestnanec dosiahne plnú očakávanú produktivitu práce

Obrat v recruitmente, RPO a pod. predstavoval celosvetovo viac ako 131 mld. EUR

V priemere kandidát získava ponuku na prácu medzi 3 – 6 týždňami

Čo sú kľúčové faktory pre kandidátov aby zmenili prácu?
72%, lepšia príležitosť pre osobný rozvoj
57% lepšie ohodnotenie

49% kandidátov využíva špecializované firmy na získanie zamestnania pretože veria, že získajú lepšiu prácu

40% kandidátov využíva špecializované firmy na získanie zamestnania pretože si nevedia nájsť prácu sami

ODVETVIA

Informačné
technológie

Interim management

Recruitment service

Coaching & Mentoring

Prieskumy spokojnosti

Výroba - automobilový
priemysel, strojárstvo,
ostatná výroba

Interim management

Recruitment service

Coaching & Mentoring

Prieskumy spokojnosti

Maloobchod
a veľkoobchod

Interim management

HR Outsourcing

Recruitment service

Prieskumy spokojnosti

Coaching & Mentoring

Procesný manažment

Business optimalizácia

Ostatné Služby

Interim management

HR Outsourcing

Recruitment service

Prieskumy spokojnosti

Coaching & Mentoring

Redesign procesov

Business optimalizácia

PRÁCA & PROJEKTY

Pripravujeme pre vás interaktívny priestor na efektívne
vyhľadávanie práce a projektov

PARTNERI

Agenti, networkeri, špecialisti v oblasti ľudských zdrojov by sa mali spájať s ďalšími profesionálmi pretože veríme, že spolu dokážeme viac.

Spolupracujeme s firmami aj jednotlivcami, vzdelávacími inštitúciami, mentormi a coachmi a pod.